Světový den proti mozkové mrtvici

27. 11. 2022

Cévní mozková příhoda je 2.nejčastější příčina smrti ve světě. Každého 6.člověka toto onemocnění postihne bez ohledu na věk. Ročně CMP postihne více než 80 000 lidí mladších 20ti let.

CMP neboli cévní mozková příhoda, lidově mrtvice, je náhlá porucha krevního oběhu mozku, která má za následek nenávratné poškození mozkové tkáně. Jde tedy o akutní stav, kdy je akutní neodkladná lékařská pomoc a největší roli hraje čas.

Vznik CMP ovlivňuje mnoho rizikových faktorů, dělíme je na ovlivnitelné, neovlivnitelné a přidružené.

 • Neovlivnitelné faktory - vysoký krevní tlak, nejrůznější onemocnění srdce, chlopní anebo nepravidelný srdeční rytmus, zvýšená hladina cholesterolu v krvi a cukrovka.
 • Ovlivnitelné faktory – kouření, obezita, hormonální antikoncepce, věk
 • Přidružené faktory – nedostatek fyzické aktivity, psychosomatický typ

Jsou také značné projevy, které nám napoví, že se opravdu o cévní mozkovou příhodu jedná:

 • ochrnutí, tedy oslabení horní a dolní končetiny na jedné straně těla (pacient není schopný např. zvednout ruku, pohnout nohou a tedy i hůře chodí)
 • ochrnutí poloviny obličeje a sklesnutí ústního koutku na jedné straně tváře
 • potíže s mluvením či porozuměním řeči (postižený člověk může působit až zmateným dojmem)
 • porucha rovnováhy a koordinace pohybů
 • závratě s nucením na zvracení anebo se zvracením
 • problémy s chůzí či stáním na místě
 • silná bolest hlavy (typická pro mozkové krvácení)
 • náhlé potíže s viděním (rozmazané vidění, výpadek části zrakového pole)
 •  

Je potřeba tyto projevy nepodceňovat a akutně volat rychlou záchranou službu, tedy na čísle 155 nebo 112. Pacienta se snažíme udržet ve stabilizovaném stavu (umožnit mu volné dýchání, nikam ho nepřevážet). Pokud má být léčba účinná, musí být zahájena co nejdříve, ideálně během 4,5 hodiny od vzniku příznaků.

4