Světový den boje proti rakovině

4. 3. 2022

Světový den boje proti rakovině
Každoročně si tento den připomínáme 4.2. a to především proto, aby se zvýšilo podvědomí o této problematice a také vyvrátili některé z mýtů, které panují okolo tohoto tématu.
Rakovina je nejčastější možnou příčinou smrti, zemře na ní přibližně 8 milionů lidí po celém světě, u nás v České republice byla v loni cifra 29 000 a tento počet každým rokem mírně roste. Sice rostou čísla nemocných, ale i také vyléčených.

Lékaři, kteří se věnují léčbě rakoviny, stále dbají na prevenci a tyto informace šíří mezi populaci. Podle odborníků je hlavním problémem dodržování zdravého životního stylu, který je přitom zcela jednoduchý. Například kouření je nejčastější příčinou vzniku rakoviny. U této příležitosti k světovému dni boje proti rakovině pořádá Liga proti rakovině Praha ve spolupráci s Českou lékařskou společností J.E.P. tradiční Sympozium pro odbornou i laickou veřejnost. Hlavním tématem letošního ročníku budou nádorová onemocnění plic, od prevence až po možnou terapii.


A jak vypadá taková prevence nádorového onemocnění plic?
Základní prevencí je vyhýbání rizikovým faktorům, jak jsme již psali, tak nejlepší nezačít s kouřením, ale i pět let odnaučený kuřák má menší riziko rakovinu získat.
Další důležitý faktor je úplné doléčení onemocnění dýchacích cest. A jak řekli odborníci, dodržení zdravého životního stylu je nedílnou součástí prevence. Mezi
to patří jak aktivní život, tak také zdravá a vyvážená strava. Pravidelné návštěvy svého obvodního lékaře v rámci prevence a následně také rentgen plic, jako včasné podchycení možného problému, umožňuje brzké řešení a včasný záchyt onemocnění.
Každý z nás by měl dbát na své zdraví tak, jak bychom si přáli, aby nám naší péči zdraví vrátilo v průběhu let v nejlepším zpět.


Tým Moje Doktorka

4