Světový den alergie a astmatu

20. 5. 2022

Světový den astmatu jsme si letos připomněli 3. května. Tento den si připomínáme především proto, aby lidé věděli veškerá rizika spojená s touto problematikou, také jsou s ním spojené různé aktivity pro oslovení široké veřejnosti.

Momentálně máme období květů a pylů, které představují zatěžkávající chvíle pro alergiky, kteří jsou hlavní rizikovou skupinou pro vznik astmatu. Statistiky se odhaduje, že letos bude trápit astma až na 600 tisíc dětí a dospělých, ale současně je také známo, že polovina případů astmatu zatím zůstává nezjištěna a neléčena.

A co je vlastně alergie?

Alergie znamená přecitlivělost organismu na určitou látku - alergen (pyl, prach, peří, srst, některé potraviny či léky). Podstatou alergie je porucha imunitního systému vedoucí k nadměrným reakcím, poškozujícím organismus nebo určité orgány. Predispozice ke vzniku alergie je vrozená.

Co je přesně astma a kdy začíná?

Astma je soubor příznaků, které se projevuje především dušností. Zejména ztížený výdech s příznakem hvízdavého dýchání. Časté jsou noční dušnosti, dušnosti při nebo po tělesné námaze, dráždivý chronický kašel nebo opakující se záněty průdušek. Dále se může jednat o záchvaty kašle při emocích (pláč či smích) a kašel vyvolaný kontaktem se zvířetem, při pobytu ve starém, prašném a vlhkém domě nebo vyskytující se v určitém ročním období.


Dětské astma vzniká v 50 procentech případů v prvních pěti letech života. Astma dospělých začíná v polovině případů v dětství. Astma seniorů začíná ve 30 procentech případů ještě po 65. roce věku.

Příčinou astmatu jsou alergie- jako roztoči, pyly atd., virové infekce a profesní látky – tzv. profesní astma se nejvíce vyskytuje u zaměstnanců v zemědělství, při výrobě potravin, v textilním průmyslu, ve zdravotnictví.

Výskyt astmatu v Čr:

  • prevalence pacientů s astmatem nabývá rostoucí tendence, v roce 2015 se s astmatem léčilo 291 769 (28 na 1 000 osob) pacientů
  • nepoznáno, a tudíž neléčeno je v České republice 250 – 350 000 astmatiků
  • nepoznané a neléčené astma se v průběhu života projeví zhoršenou funkcí plic, sníženou tělesnou výkonností a zdatností, zvýšenou nemocností na choroby dýchacích cest
  • nepoznaná a neléčená alergie se v průběhu života projeví překvapivou, někdy velmi těžkou, reakcí na potraviny, na vlivy prostředí, na kontakt se zvířaty nebo těžkou reakcí na bodnutí hmyzem
  • je rizikem pro vznik kožních alergií, pro vznik alergické rýmy a astmatu

 

Léčba astmatu?

Astma není možné zcela vyléčit, ale díky moderní inhalační léčbě lze ve většině případů minimalizovat potíže, a hlavně zabránit trvalým změnám v průduškách. Správně léčený astmatik pak může vést celkem normální život včetně sportu. Kromě vhodné medikace je však nezbytné rozpoznání faktorů, které astma spouštějí nebo zhoršují, aby se jim nemocný mohl co nejvíce vyhýbat. K tomu je nutná konzultace s praktickým lékařem, alergologem či pneumologem.

4