Preventivní prohlídky

11. 10. 2021

Preventivní prohlídky jsou základ péče o Vaše zdraví.

 

Pokud jste si říkali, že není nutné chodit na prevenci, tak opak je pravdou. Když se chceme starat o své zdraví, tak absolvovat preventivní prohlídky je základ.

Pravidelné prohlídky jsou plně hrazeny pojišťovnou 1x za 2 roky. Je dobré si tento interval hlídat a předem se objednat ke svému praktickému lékaři. Už z toho důvodu, že si na Vás musí vyhradit delší čas, ale také vystavit žádanku na odběr krve a dát další instrukce, co vše sebou na prohlídku přinést např. vzorek moči k rozboru.

A co se můžete od takové prohlídky očekávat? Prevence spočívá v celkovém vyšetření pacienta a doplnění anamnézy. Velký důraz se klade na veškerá nádorová onemocnění v rodinné anamnéze či hypertenzi nebo diabetes. Respektive o všech zásadních onemocněních v rodině je potřeba informovat svého praktického lékaře, aby se na ně při prevenci mohl zaměřit.

Poté, co Vás lékař podrobně vyzpovídá ohledně anamnézy nastává čas na fyzikální vyšetření. Lékař vyšetřuje například poslechem a poklepem srdce a plíce, pohmatem břicho, zkontroluje stav žil a tepen na dolních končetinách, změří krevní tlak a vyhodnotí index tělesné hmotnosti neboli BMI (poměr váhy a výšky). Měl by také vyšetřit orientačně zrak a sluch a prohlédnout kůži.

Zkontroluje povinná očkování, přesněji tetanus, zda není potřeba přeočkovat. Nepostradatelnou součástí prevence je také vyšetření moči pomocí diagnostického papírku.

Jak je již zmiňováno výše, klade se důraz na prevenci onkologických onemocnění, tudíž se vyhodnocují rizika v souvislosti s osobní, rodinnou a pracovní anamnézou a provádějí se screeningová vyšetření k včasné detekci některých onkologických onemocnění – například test okultního krvácení do stolice u osob nad 50 let.

Preventivní prohlídka také obsahuje kontrolu a zhodnocení výsledků předepsaných preventivních vyšetření krve.

 

Tým Moje Doktorka

4