Pracovně lékařská prohlídka

14. 6. 2021

Naše ordinace praktického lékaře Mojedoktorka poskytuje také pracovně lékařské prohlídky pro region Hradec Králové a okolí. Dříve byly tyto prohlídky známé jako závodní lékař nebo závodní preventivní prohlídka. Účelem pracovně lékařské prohlídky je posoudit a zhodnotit zdravotní stav zaměstnance pro zdravotní způsobilost práce. Hlavním cílem je chránit zdraví jak zaměstnance, tak i jeho spolupracovníky.

preventivní prohlídka

Práva a povinnosti, které se týká pracovně lékařských služeb, vyplývá ze třech hlavních předpisů:

 • Zákon č. 373/2011 Sb.o specifických zdravotních službách
 • Zákon č. 202/2017 Sb., kterým se mění zákon č. 373/2011 Sb.
 • Vyhláška č. 79/2013 Sb.o provedení některých ustanovení zákona č. 373/2011 Sb., o specifických zdravotních službách
 • Zákon č. 262/2006 Sb.zákoník práce

 

Rozlišujeme několik druhů pracovně lékařských prohlídek:

 1. Vstupní prohlídka
 2. Periodická prohlídka
 3. Mimořádná prohlídka
 4. Výstupní lékařská prohlídka

 

 1. VSTUPNÍ PROHLÍDKA

Vstupní lékařská prohlídka se provádí před navázáním pracovního poměru. Je nutné, aby zaměstnanec navštívil lékaře před nástupem do práce. Pokud bude zaměstnanec zhodnocen nezpůsobilým k dané práce, nelze pracovní poměr uskutečnit. Tato prohlídka se také provádí, jakmile je zaměstnanec převeden na jinou pozici, pokud jsou pracovní podmínky odlišné než nynější. Pokud jste se stali způsobilý k výkonu práce, poplatek za vstupní prohlídku hradí zaměstnavatel.

Co byste si měli vzít s sebou?

 • Výpis ze zdravotní dokumentace (žádáte si u svého praktického lékaře za poplatek pohybující se od 100 Kč do 500 Kč)
 • Formulář zdravotního posudku od zaměstnavatele
 • Kartičku pojištěnce

 

 1. PERIODICKÁ PROHLÍDKA

Periodická prohlídka se provádí v pravidelných intervalech, aby se včas zjistily změny zdravotního stavu zaměstnance v souvislosti s náročností práce. Lhůtu pro opakování periodické zdravotní prohlídky zaměstnance určuje:

 

 • kategorie práce, dle § 37 zákona č. 258/2000 Sb. o ochraně veřejného zdraví, do níž byl zaměstnanec zařazen
 • riziko ohrožení zdravívykonávaných pracovních činností podle fragmentu #f5024263 vyhlášky č. 79/2013 Sb.
 • jiný právní předpis, který stanovuje podmínky zdravotní způsobilosti pro danou činnost

 

 1. MIMOŘÁDNÁ PROHLÍDKA

Mimořádná zdravotní prohlídka slouží ke zjištění zdravotního stavu zaměstnance tehdy, je-li předpoklad, že došlo ke ztrátě nebo změně zdravotní způsobilosti k výkonu práce nebo dojde-li ke zvýšení míry rizika.

 

 1. VÝSTUPNÍ PROHLÍDKA

Výstupní lékařská prohlídka se uskutečňuje po ukončení pracovního vztahu. Cílem je zjistit, zda nedošlo ke změně zdravotního stavu vzhledem k náročnosti vykonávané práce.

 • Nemusíte si s sebou nosit výpis ze zdravotní dokumentace
 • Při výstupní prohlídce je vydáno potvrzení o provedené výstupní prohlídce

Je důležité, abyste tyto prohlídky se zodpovědností dodržovali a tím předcházeli ohrožení zdravotního stavu jak Vašeho, tak i Vašich spolupracovníků.

Pokud máte jakékoliv dotazy, neváhejte se na nás obrátit.

4