Neutralizační monoklonální protilátky

12. 11. 2021

Rádi bychom Vás informovali o nové možnosti léčby a prevence COVID – 19 pomocí monoklonální látky REGN –COV2. Jedná se o lék, který je podávaný nitrožilně pomocí infuze a zmírňuje příznaky onemocnění. Pokud byste měli zájem o tento lék, je důležité se informovat u svého praktického lékaře co nejrychleji od prvních příznaků. Podání je možné maximálně 10 dnů od prvního příznaku COVID – 19. Praktický lékař následně vyhodnotí dle indikačních kritériích, zda jste vhodnými kandidáty. Pokud ano, vystaví Vám žádanku a odešle ji do Infuzního centra ve FNHK po předchozí telefonické domluvě. Tato léčba slouží převážně k prevenci těžkého průběhu onemocnění COVID – 19.  

Pokud máte jakékoliv dotazy, informujte se u svého praktického lékaře.

Tým Moje Doktorka s.r.o

4