Mezinárodní den Alzheimerovy choroby

30. 9. 2022

Dne 21.9. si připomínáme mezinárodní den Alzheimerovy choroby neboli demence. Demence je degenerativní onemocnění mozku, při kterém odumírají mozkové buňky a tím se ztrácí jejich funkce. Nemocný si nevzpomíná na úkony názvy předmětů, které dříve znal. Nepoznává členy rodiny, věci ukládá na neobvyklá místa, následně si nemůže vzpomenout kam a také zapomíná, co říkal a velmi často se opakuje. Bohužel dementní člověk ztrácí kontrolu na vlastním životem a také postupně i nad sebeobsluhou, ztrácí schopnost se sám o sebe postarat.

Podle statistiky se počet nemocných zvyšuje, demence se projevuje nejvíce u starších lidí, ale může se projevit i u čtyřicátníků.

Ačkoliv to nevypadá, existují kroky, kterými lze riziko vzniku demence snížit.

Z mnoha výzkumů vyplynulo, že infarkt či mozková mrtvice zvyšují riziko vzniku demence. Pokud se upraví životní styl, vyhnete se kouření, vysokému krevnímu tlaku, vysokému cholesterolu, tohle vše poškozuje cévy, je velmi pravděpodobné že snížíte riziko vzniku demence.

Fyzická aktivita má mnoho pozitiv na zdraví, ale existují důkazy, že fyzická aktivita snižuje rizika vzniku.

Některé studie už prokázaly, že středomořská strava s dostatkem obilovin, ovoce, rybami, luštěninami a zeleninou pomáhá riziko demence snižovat. Vyvážený a zdravý jídelníček je tedy dalším dobrým krokem, abychom se onemocnění nejlépe vyhnuli.

Zda-li budete posilovat mozek dalšími novými aktivitami, tvoříte tím nové mozkové buňky a posilujete nervové spojení. Novými výzvami pro mozek, například studie nového jazyka, bojujete proti zhoubnému účinku Alzheimerovy choroby i dalším typům demence.

Stává se, že diagnóza se stanoví až ve středním nebo pozdním stádiu, kdy léčba nezlepšuje stav paměti, pouze ji udržuje na momentální úrovni. Nemocný pak v pozdním věku strádá a je ohrožen nedostatkem živin, dehydratací nebo také nechtěným úrazem. Klíčem k úspěšné léčbě je včasná diagnostika a nasazení léků, které podporují činnost mozku. Alzheimerovou nemoc nelze úplně vyléčit, podobně jako i ostatní degenerativní onemocnění, ale je možné pomocí léků zlepšit příznaky nemoci.

K léčbě se používá extrakt z ginkgo biloby, který pomáhá zlepšit prokrvení mozku a využití glukózy pro mozkovou činnost. Nejlepší je začít s užíváním tohoto léku již v raném stádiu a podpořit tím činnost mozku.

4