Elektronické recepty a jak je použít

17. 1. 2018

Po desetiletí byli pacienti zvyklí na papírové předpisy, které v lékárně předkládali pro výdej léků. V roce 2008 se přidala možnost vystavovat recepty v elektronické podobě. Od 1. 1. 2018 je elektronická preskripce povinná, a to na základě zákona o léčivech.

Co je to elektronický recept

Každý elektronický recept má unikátní čárový kód, který je uložen v Centrálním úložišti elektronických receptů (CÚRP). Veškerou potřebnou administrativu zajišťuje lékař a lékárník. Pro pacienta se ve své podstatě nic nemění – při vyzvednutí léků předloží elektronický recept buď v tištěné, nebo digitální podobě.

Elektronický recept obsahuje unikátní kód, který lékař zašle do úložiště SÚKL. Při předložení elektronického receptu lékárník kód ověří a na jeho základě vydá lék. Veškeré tyto údaje se opět zaznamenávají do úložiště SÚLK, který lékaři poskytuje zpětnou vazbu.

Jakou má elektronický recept formu?

 • Papírová průvodka
 • SMS
 • E-mail (k vydání léku touto formou bude pacient uvádět také heslo)
 • Předání kódu skrze aplikaci, kterou si pacient stáhne do svého telefonu zdarma

V případě technických závad či během osobní návštěvy u pacienta vám může ošetřující lékař vydat i recept klasický (ručně vyplněný).

Jaký je přínos eReceptu?

 • Pacienti, kteří potřebují napsat pouze recept, nemusejí čekat v čekárně – eRecept jim odešleme a osobní návštěva po uvážení lékaře není potřeba.
 • Kontrola léčebného režimu – lékař vidí, zda si pacient léky vyzvedl.
 • Obvyklá platnost eReceptu je stejná jako u klasických receptů, tj. 14 dní, existují však určité výjimky:
  - antibiotika a chemoterapeutika: 5 kalendářních dní
  - recept vystavený pohotovostní službou: 1 den následující po dnu jeho vystavení
  - opakovací recept: 6 měsíců, nestanoví-li předepisující lékař jinak, počínaje dnem jeho vystavení, nejdéle však 1 rok od jeho vystavení

 

Těžké začátky ePreskripce

Elektronická preskripce, tedy ePreskripce či eRecept, vychází ze Státního ústavu pro kontrolu léčiv (SÚLK) a slouží k elektronickému předepisování léčivých přípravků. Veškeré údaje jsou v Centrálním úložišti elektronických receptů (CÚER), jehož správu a dohled zajišťuje SÚLK.

Způsob ePreskripce měl být zaveden již v roce 2015, ale byl odložen o další tři roky. Ani v tuto chvíli se však nesetkal s pozitivním ohlasem všech, kterých se dotýká a Česká lékařská komora žádala jeho zrušení. V tuto chvíli je však plošná povinnosti pracovat pouze s elektronickou ePreskripcí, avšak Ministerstvo zdravotnictví již uvažuje nad výjimkami.

4