Duševní hygiena

6. 12. 2021

Duševní hygiena pro udržení rovnováhy

Tato doba covidová je velmi náročná jak po fyzické tak také po psychické stránce. Neustálý stres v nás může vyvolat takové stavy, kterým je potřeba předcházet a proto si dnes rozebereme téma duševní hygieny, která by nám mohla napomoci zvládat denní chleba této doby.

Duševní hygiena neboli psychohygiena je obor zabývající se duševním zdravím, posílením psychické odolnosti a nalezením duševní rovnováhy. Jelikož i bez příchodu onemocnění Covid 19 byla neustále se zrychlující doba, tlak v podobě zvyšování nároků a výkonů na pracovníky v různých oborech, tak se tento obor začal více a více rozvíjet.

Dnes si řekneme několik zásad, která jsou vhodná na tzv. umytí mysli.

 

  1. Pracovní prostředí

V práci každý z nás tráví většinu svého času, tak je potřeba si udělat pracovní místo příjemné. Pokud je to možné měl by být přísun dostatku světla a čerstvého vzduchu. Dodržování pauz na oběd a je-li to možné vyjít i ven na krátkou procházku.

  1. Životospráva

Ne nadarmo často upozorňuje při každé prevenci na správnou životosprávu. Životospráva zahrnuje celkový balíček potřeb člověka a správné dodržování má blahodárné účinky jak na fyzické tak na duševní zdraví. Dostatek spánku a odpočinku je z jedné priorit, člověk by měl spát 6-8 hodin, aby byl dostatečně odpočinutý a nastartovaný na nový den. Z dalších aspektů je správná strava a vyhýbání se přejídání. A také pohyb, který je dobrý jak fyzickou kondici tak také pro psychickou kondici. V neposlední řadě sem patří i sociální kontakt, styk s přáteli, společné aktivity. Celkově je člověk tvor společenský a kontakt vyloženě potřebuje.

  1. Hodnoty

Životní hodny a samotný žebříček hodnot, co je pro nás důležité a co ne, je celkově důležitý pro nás samotný posun v životě. Hlavně se jedná o zorganizování hodnot, čemu chceme věnovat energii a co nás naopak vysiluje.

  1. Relaxace

 Relaxace jako taková napomáhá posílit duševní zdraví a nabízí mnoho technik. Například jóga, meditace, dechová cvičení nebo Jacobsonova relaxace. Relaxovat také můžeme i u svých zálib.

 

Když jsme si celé téma shrnuli, tak sami vidíte, jak málo lze dělat pro své dušení zdraví, protože duševně zdraví a vyrovnaný člověk je mnohem více odolný nejen po psychické stránce, ale také po fyzické.

 

Tým Moje Doktorka

4