Darování krve

1. 7. 2022

Darování krve v Hradci  Králové

Transfuzní  přípravky jsou pro chod každého zdravotnického zařízení nezbytné, využívají se v mnoha oblastech medicíny, zejména v léčbě hematoonkologických pacientů, závažných akutních stavů, komplikovaných operací či porodů.

V našem městě v Hradci Králové je možné darovat krev v nově vybudovaném transfuzním oddělení v areálu Fakultní nemocnice HK. Jako dárci krve je možné parkování zdarma přímo u budovy. Pokud se rozhodnete pro darování krve, stanete se tak prvodárci a ti mohou přijít na svůj první odběr kdykoliv do 10:30 bez objednání.

Pro pravidelné dárce je vybudovaný objednávací systém Thempus, ve kterém je nutné se objednat. Bez objednání nelze přijít. Zdali byste nenašli vhodný termín, je dobré se telefonicky informovat přímo na transfuzním oddělení, zda zrovna v ten den nepotřebují doplnit vaší krevní skupinu.

 

A jak takový den odběru probíhá?

Jeden den před odběrem je důležité dodržovat určitá opatření, jako jeden dietnější strava, mít dostatek tekutin, nepít alkohol, k odběru nechoďte nalačno, dietněji se nasnídejte a před odběrem nekuřte.

Po odběru v den odběru se fyzicky šetřete, pijte dostatek tekutin, sterilně kryjte místo vpichu po dobu 12 hodin po odběru.

Po vstupu do budovy transfuzního oddělení naleznete šatnu, tam si odložíte své věci a zamknete skříňku. Poté se přesunete k vyvolávacímu systému a vyzvednete si své pořadové číslo. Prvodárci stisknou „Prvodárce“. Poté se přesunete k vyplnění dotazníkům, dotazníky si vyplňují před každým odběrem a odpovědi musí být pravdivé. Chráníte tak i svůj zdravotní stav a vyhýbáte se případným komplikacím po darování.

Dále jste vyzváni do kartotéky, kde se předkládá průkazka zdravotní pojišťovny, průkaz totožnosti a podle toho je vám vystavena průvodka, se kterou pokračujete do laboratoře. Laborantka odebírá vzorek krve ke krevnímu obrazu a změří tělesnou  teplotu. Poté jdete do ambulance k lékaři, který zkontroluje výsledky vyšetření, vyplněný dotazník, změří krevní tlak a puls. Prvodárci jsou vyšetřováni déle, lékař popíše průběh odběru, vysvětlí možné komplikace po odběru a zodpoví všechny Vaše dotazy.

Samotný odběr po napíchnutí žíly trvá 5 – 15 minut. Všechny možné komplikace při odběru je nutné hlásit personálu. Po ukončení odběru, kompresně držte místo po vpichu, aby nevznikl hematom.

Po odběru si vyzvednete občerstvení a žeton do automatu s tekutinami. Dále pokračujete zpět do kartotéky, kde vám bude poskytnuta stravovací  poukázka 100 Kč, popřípadě potvrzení do zaměstnání, potvrzení parkovacího lístku na bezplatný výjezd v den odběru. V šatně si odeberete své věci a odcházíte.

 

Darování krve je velmi jednoduché a jste tak schopni zachránit nejeden život.

4