14.dubna Světový den monitoringu diabetiků

27. 4. 2022

14.dubna Světový den monitoringu diabetiků

Světový den monitoringu diabetu si připomínáme především proto, aby lidé postiženi touto nemocí, pod českým názvem známou jako cukrovka, věděli jak je důležité sledování hodnot cukru (glykémie) v krvi. A díky tomu vědí jak správně reagovat na svůj momentální stav. Dalším cílem je také zvýšit kvalitu života diabetiků, jelikož hrozí nemálo komplikací, pokud není léčba důsledná.

Diabetes nebo také cukrovka, DM je chronické onemocnění a jedná se o poruchu metabolismu cukru v krvi. Diabetes dělíme na dva typy:

DM I.typu je autoimunitní onemocnění, u kterého dochází k ničení buněk slinivky břišní, které produkují nutný inzulin, tudíž ten chybí. DM I.typu se většinou zjistí v nízkém věku života a to okolo 15.roku. Mezi příznaky patří neustálý pocit žízně, výrazné pocení, častější močení, u dětí i pomočování, únava, apatie a úbytek hmotnosti. Rány se hojí déle než je obvyklé a nemocní častěji trpí na záněty močových cest. Léčí se nutnou saturací inzulínem.

DM II.typu postihuje až 90% nemocných, trpí jim starší pacienti, kteří mohou mít nadváhu či obezitu. DM II.typu je charakteristické tím, že je snížená vnímavost buněk na inzulín. Příznaky jsou velmi podobné jako u prvního typu, ale mnohem mírnější. Dále mohou pacienti trpět mravenčením, bolestí či ztuhlostí končetin. Dochází ke změnám v nervovém a cévním systému a to způsobuje postižení zraku i ledvin. Léčba také není tak invazivní, většinou stačí léčba antidiabetiky, tedy léky na diabetes.

Každopádně léčba inzulinem či léky je nedostačující a je potřeba, aby pacienti dodržovali režimová opatření, úprava životosprávy, správný ivotní styl, pravidelný pohyb a dodržování diabetické diety.

Monitoring spočívá v tom, že si nemocný hlídá a měří hladinu cukru v krvi pomocí glukometru. Tyto hodnoty a nadstandartní situace nebo stavy následně zapisuje. Celý tento monitoring napomáhá ke správné a efektivní léčbě a také poskytuje pacientovi informace, které napomáhají pacientovi zareagovat na danou hodnotu cukru v krvi, poté upravit inzulín i dietu. Tím je schopen zamezit stavům, jako je hyperglykémie (příliš vysoká hladina cukru v krvi) nebo hypoglykémie (velmi nízká hladina cukru v krvi).

4