Světový den ledvin

10. 4. 2022

Světový den ledvin
Dne 11. března si připomínáme Světový den ledvin, především proto protože je toto onemocnění tichým nebezpečím pro nás všechny. Totiž ledviny nebolí a mnoho pacientů nepociťuje žádné obtíže, které by mohly nasvědčovat jakýmkoliv budoucím problémům. „Máte nemocné ledviny a musíte docházet na dialýzu ledvin“ toto je verdikt, co slyší čím dál více Čechů. Mnoho Čechů se také dostane na čekací listinu pro transplantaci ledviny z důsledku selhání ledvin. Průměrně je v celé zemi přes 550 pacientů a přibližně 500 pacientů ročně se dočká nové ledviny.


Existují příčiny chronického onemocnění ledvin, ale ne v každém případě může k přímému poškození dojít:

-cukrovka (diabetes mellitus)
-vysoký krevní tlak a skleróza tepen (ischemická choroba ledvin)
-záněty ledvin neinfekčního původu (glomerulonefritidy, glomerulopatie)
-uzávěry a infekce vývodných močových cest
-dědičná onemocnění ledvin (polycystické ledviny)
-dlouhodobé užívání léků na tišení bolestí, analgetik (analgetická nefropatie)
-maligní onemocnění


Je možné onemocnění předcházet a to tím, že vyléčíme včas jednu z možných příčin, které by mohly mít za následek při neléčení jakýkoliv poškození ledvin. Ledviny by měly být kontrolovány odborníkem pokud:

-pokud máte cukrovku;
-pokud máte vysoký krevní tlak, zvláště náhle se horšící nebo obtížně léčitelný
-při otocích nejasného původu
-při nálezu krve nebo bílkoviny v moči
-pokud máte příbuzné s onemocněním ledvin (např. polycystické ledviny)


Následující nejčastější příznaky, které by mohly s onemocněním ledvin souviset a je nutno je vyšetřit:

-přibírání na hmotnosti v důsledku zadržování tekutin v těle (otoky obličeje, očních víček, bérců)
-bolest v bederní krajině, zvláště je-li doprovázena teplotou nebo změnou barvy moči (infekce, kameny, prasklá cysta)
-tvorba pěny v moči (může být důsledkem vylučování bílkoviny do moči);
-tmavá moč (červená, červenohnědá, růžová)
-příliš velké množství moči (zvláště v noci)
-příliš malé množství moči (je-li moči méně než půl litru za den, znamená to těžké poškození funkce ledvin)
-svalová slabost, ztráta chuti k jídlu, svědivka, svalové křeče, změna barvy kůže.


Základem vyšetřením je laboratorní vyšetření moči jako chemická analýza moči, mikroskopické vyšetření močového sedimentu a krevní rozbor. Pokud ze zmíněných vyšetření vznikne podezření na onemocnění ledvin, je pacient odeslán k odborníkovi a to buď k urologovi nebo k nefrologovi, kde je domluven další postup.

4