Neschopenka aneb co vás zajímá při pracovní neschopnosti

11. 6. 2018

S pracovní neschopností bývá u pacientů spojeno mnoho otázek. Připravili jsme proto pro vás jednoduchý přehled základních informací.

Tiskopisy aneb co odevzdat zaměstnavateli

Tiskopis o pracovní neschopnosti má několik stran. Pojďte se proto podívat, komu je která část určená.

 • Tiskopis bez barevného pruhu (I. díl) - nechává si u sebe ošetřující lékař a předává ho OSSZ
 • Žlutý tiskopis (II. díl) - mějte u sebe na kontrolu u lékaře a při kontrole zaměstnavatelem či OSSZ
 • Modrý tiskopis (III. díl) - tento díl předejte co nejdříve zaměstnavateli
 • Růžový tiskopis (VI. díl) - předáte zaměstnavateli i s potvrzením lékaře, pokud bude pracovní neschopnost delší než 14 dní (tzv. „lístek na peníze“)
 • Růžový tiskopis (V. díl) - tuto část předáte po ukončení pracovní neschopnosti zaměstnavateli

Pamatujte, že u I. a II. dílu je nutný podpis v části B.

Neschopenka a finanční náhrada

Nárok za náhradu mzdy během pracovní neschopnosti má zaměstnanec, který má pracovní smlouvu (nikoliv dohodu). Možnost čerpat od 15. dne nemocenské pojištění mají všichni, kteří si ho hradí (zaměstnanci, podnikatelé i nezaměstnaní).

Jaké fáze má neschopenka z pohledu financí?

 • 1. - 3. den - zaměstnanci nepřísluší žádná náhrada
 • 4. - 14. den - zaměstnanci přísluší náhrada mzdy od zaměstnavatele
 • od 15. dne - máte nárok na dávky nemocenského pojištění, které vyplácí Česká správa sociálního zabezpečení (po dobu max. 380 dní)


Výpočet nemocenské

Neschopenka a pracovní neschopnost

 

Co je ještě dobré vědět?

 • Nemocenské dávky si můžete nárokovat i po skončení pracovního poměru, a to do 7 kalendářních dní.
 • Pokud si dotyčný pracovní neschopnost zavinil sám úmyslně, ztrácí na dávky nárok (v určitých případech je dostane zkrácené).
 • Kontroly, dodržování vycházek a léčebného plánu se týká také nezaměstnaných, kteří jsou registrováni na úřadu práce.

OSVČ a pracovní neschopnost

Osoby samostatně výdělečně činné (OSVČ) nejsou zaměstnané, proto v prvních dvou týdnech pracovní neschopnosti nemají nárok na náhradu mzdy. Pokud si však OSVČ platí nemocenské pojištění, má od 15. dne nárok na podporu (toto pojištění je pro podnikatele dobrovolné).

Vycházky při pracovní neschopnosti

Během doby, kdy je pacient na pracovní neschopnosti, je lékařem nastaven léčebný režim. Podle diagnózy může mít pacient i několikahodinové vycházky a může tak opustit adresu, která je na neschopence vyplněna a na kterou může dorazit kontrola od zaměstnavatele i ze sociálky. Pokud pacient ve vymezeném čase na adrese nebude zastižen, jedná se o porušení léčebného režimu a náhrada v neschopnosti mu může být krácena či úplně odebrána.

Pozor na kontroly

V prvních 14 dnech pracovní neschopnosti může na kontrolu dorazit nejen zaměstnavatel. Kontrolu namátkou či na základně podmětu může provést sociálka již od prvního dne pracovní neschopnosti. Povinností pacienta je kontrolu umožnit a předložit občanský průkaz a žlutý tiskopis neschopenky. Základem je dobře označený a především funkční zvonek.

Pamatuje na to, že vycházky platí také o víkendu a kontrola může dorazit kdykoliv.

Pokud kontrola pacienta na adrese nezastihne, vloží mu do schránky oznámení o kontrole. Pacient je následně povinen lékaři i okresní správě sociální zabezpečí vysvětlit, proč nebyl zastižen. Při opakovaném nedodržení vycházek či jiném porušení léčebného režimu hrozí pokuta.

Přejeme vám pevné zdraví a ať máte situací s řešením neschopenky co nejméně!
Tým Moje doktorka

4