Nárok na lékaře v pracovní době a další časté dotazy

24. 9. 2018

Mám nárok na lékaře v pracovní době? A musím si tento čas napracovat? Na kolik hodin platí propustka? Kolik dní mám na vyzvednutí receptu? S těmito a mnoha dalšími dotazy se setkáváme u našich pacientů. Rozhodli jsme se proto na ty nejčastější z nich odpovědět.

Mám nárok na lékaře v pracovní době?

Návštěva lékaře je tzv. důležitá překážka v práci na straně zaměstnance. Přestože vašeho zaměstnavatele netěší přerušení vaší pracovní náplně z důvodu návštěvy lékaře, máte nárok na nezbytně dlouhé pracovní volno. Na druhou stranu, pokud to ordinační hodiny dovolují, měli byste si naplánovat vyšetření mimo vaši pracovní dobu.

Před návštěvou lékaře v pracovní době je vaší povinností svoji absenci v zaměstnání předem ohlásit a po návratu (např. skrze potvrzenou propustku) doložit, jak dlouho cesta za ošetřením trvala. Pokud navštívíte zdravotnické pracoviště, které je nejblíže vašemu bydlišti nebo pracovišti, máte nárok na náhradu mzdy za celou nezbytně dlouhou dobu spojenou s návštěvou lékaře. Jestliže se rozhodnete pro návštěvu lékařského zařízení, které se nenachází ve zmíněném blízkém okruhu, máte nárok na náhradu mzdy pouze v takovém rozsahu, jako byste navštívili lékaře v blízkém okolí.

Propustka k lékaři a nárok na hodiny

Potvrzenou propustkou dokládáte zaměstnavateli návštěvu lékaře. Jak je již uvedeno výše, zaměstnavatel vám musí umožnit uvolnění z práce na nezbytně nutnou dobu u lékaře v okolí vašeho bydliště či zaměstnání, pokud není možné provést ošetření mimo vaši pracovní dobu. Není tedy v zákoně jasně uvedeno, zda máte návštěvou lékaře omluvené dvě hodiny nebo celý den. Čas lze jen těžko určit předem a na druhou stranu by zaměstnanci možnost náhrady mzdy v době volna neměli zneužívat. Do času potřebného pro ošetření se počítá cesta, čas potřebný k pobytu u lékaře a případně čas strávený v čekárně. Více podrobností naleznete v Nařízení vlády č. 590/2006 Sb., popř. § 199 zákoníku práce.

Musí mi lékař vydat kartu?

Přestože přejdete od svého stávajícího lékaře k novému, má stávající lékař povinnost originál vaší zdravotnické dokumentace archivovat. Z toho důvodu nemůže její originál vydat vám ani jinému lékaři.

propustka

 

Lékař předá vaše zdravotní údaje novému lékaři na jeho žádost (například formou kopie zdravotní karty, výpisu ze zdravotnické dokumentace). Vaši kartu vám lékař ze zákona musí vydat, ale pouze k náhledu (vy si z ní můžete např. potřebné údaje ofotit), ale nemůžete si ji odnést domů.

Jak mám správně naložit s neschopenkou?

Veškeré podrobnosti naleznete v nedávném článku Neschopenka aneb co vás zajímá při pracovní neschopnosti.

Jakou platnost má vystavený recept (lékařský předpis)?

Standardní platnost receptu či elektronického receptu je 14 dní od vystavení. Výjimka však potvrzuje pravidlo, proto je důležité rozlišit, na jaký medikament je předpis vystaven:

  • Do 1 dne: lékařský předpis vystavený pohotovostní službou
  • Do 5 dní: antibiotika, antimikrobiální chemoterapeutika a léčivé přípravky k místnímu užití
  • Do 6 až 12 měsíců: opakovací recept, platnost určuje lékař

Podívejte se na další praktické články. V případě, že hledáte praktického lékaře v Hradci Králové, neváhejte se na nás obrátit. Stále přijímáme nové pacienty.

4